Get Mystery Box with random crypto!

守護港大聯署小組頻道

电报频道的标志 standuphkuer — 守護港大聯署小組頻道
电报频道的标志 standuphkuer — 守護港大聯署小組頻道
通道地址: @standuphkuer
类别: 政策
语言: 中国
国家: 中国
用户: 7.62K
频道的描述

中文telegram channel
https://t.me/standuphkuer
English telegram channel
https://t.me/hkuinfo
Facebook page
https://m.facebook.com/standuphkuer/
Instagram
https://instagram.com/standuphkuer
報料Bot
@hkuboliubot
飯券計劃詳情
https://t.me/standuphkuer/1616

Ratings & Reviews

3.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


最新信息

2021-11-01 07:00:06
【守護港大聯署小組解散啦 | StandUpHKUers, Thank you & Goodbye】

各位手足大家好,我哋小組喺到宣佈解散啦。

首先多謝各位港大人嘅支持,陪伴小組各位成員走到今日。每一次無論係活動又好,係社交平台上見到大家嘅身影又好,大家嘅鼓勵都令我地喺困難既時候,繼續堅持落去。

咁點解走先啊? 大多成員已經畢業,淨底個班都差唔多完成。我哋都有唔同野忙,有啲要陪家人,有啲要照顧手足,有啲忙搵工,有啲要努力出pool。解散既原因只有一個,就係因為懶。

思前想後,終於要同大家講再見喇,真係要走喇,呢個tg如無意外都唔會有更新,但成員都會間中飲茶。 大家保重。希望大家照顧好自己啦 。

各位,珍重。

守護港大聯署小組
二零二一年十一日一日
564 views04:00
打开/如何
2021-10-31 13:36:28
#港大工程系內向小毒男投稿
«港大飲食指南第二十六彈-蛇王海»

//秋風起,三蛇肥,雖然我感覺唔到秋天嚟咗,但蛇就要食下㗎啦,今日突登去咗食蛇王海。睇openX,同其他app,話啲侍應姐姐好正,但我今次去都淨係見到一個哥哥,自己一個一腳踢,所以冇乜服務。//

地址: 西環西營盤第一街119號地下

完整食評: https://www.instagram.com/p/CVsEm-thn0P/
417 views10:36
打开/如何
2021-10-28 10:02:07 #區域法院第廿七庭
#郭偉健法官 高尚情操 #指定法官
#聆取對控罪的回答
#港區國安法 #港大學生會

D1:張 (19)
D2:郭 (20)
D3:杜林 (18)
D4:容 (19)

控罪:
(1) 宣揚恐怖主義罪
4人一同被控於2021年7月7日在香港宣揚恐怖主義。

(2) 煽惑他人有意圖而傷人
本控罪乃控罪(1)的交替控罪。4人一同被控於同日在香港,非法煽惑他人意圖使香港警務處的警務人員身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害該(該等)警務人員。

--------------------------

控方申請押後,不反對D1及D4就保釋條件申請更改。

申請更改保釋條件:
D1 申請報到減至每星期三次(申請獲批 )
D4 申請報到減至每星期三次(申請獲批 )

案件押後至2022年01月20日1430作提訊,被告期間以原有及已修定的條件保釋。
207 views07:02
打开/如何
2021-10-28 04:22:29 【#上庭聲援 - 10月28日 星期四】

區 域 法 院8樓27庭
郭偉健法官
14:30
曾(21) #提訊 (#1118油麻地 暴動)
呂(23) 已還押逾13個月 #提訊 (#20200924粉嶺 #港區國安法 無牌管有槍械 管有攻擊性武器 煽動他人分裂國家)
張,郭,杜林,容/前港大學生會成員(18-20) #聆取對控罪的回答 (#港區國安法 #港大學生會 宣揚恐怖主義 煽惑他人有意圖而傷人)

資料來源: 被捕人士關注組 (@youarenotalonehk)
358 views01:22
打开/如何
2021-10-26 11:54:07
【港大學生會法律學會反對修改法援制度】

(立場新聞) 港府建議收緊法援制度,刑事案申請人的代表律師由法援署指派,港大學生會法律學會昨(25 日)發聲明,反對這項建議,指做法剝削申請人選擇法律代表的權利,有違《基本法》的平等原則,令法援申請人陷入「被迫接受署方指派的法律代表」和「無力自行聘請法律代表」的兩難之中。

立場報道:https://thestandnews.page.link/stDBjbyTq7Row7pV8
319 views08:54
打开/如何
2021-10-15 10:19:14 #西九龍裁判法院第三庭
#羅德泉署理總裁判官 #提堂
#港區國安法 #港大學生會

D1:張 (19)
D2:郭 (20)
D3:杜林 (18)
D4:容 (19)

控罪:
(1) 宣揚恐怖主義罪
4人一同被控於2021年7月7日在香港宣揚恐怖主義。

(2) 煽惑他人有意圖而傷人
本控罪乃控罪(1)的交替控罪。4人一同被控於同日在香港,非法煽惑他人意圖使香港警務處的警務人員身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害該(該等)警務人員。

--------------------------

控方表示案件將會轉介至區域法院處理。

更改保釋條件
D2申請豁免明日報到獲批

案件押後至2021年10月28日1430區域法院再訊,期間各被告依現有條件保釋外出。

感謝臨時直播員
194 views07:19
打开/如何
2021-10-09 18:57:02
【國殤之柱製作者警告港大ㅤ或遭索償】

https://thestandnews.page.link/brLSbh4sDKio5uAv8

支聯會及其清盤人收到港大律師信,限令支聯會下周三 (13 日)移走位於港大校園內的國殤之柱雕塑,否則視為放棄。雕塑製作者丹麥人高志活 (Jens Galschiøt) 發表聲明,表示沒有收到任何官方通知,要求移走我的雕塑,對此感到困惑。

高志活指,他在 2013 年親自來港統籌維修雕塑的工作,他清楚理解到香港大學知悉此事,而批准支聯會和他主理雕塑。他奇怪,為我何今次安排要透過傳媒才知悉,「我想強調,所有在海外展覽而沒有買賣合約的雕塑,原則上均屬於我。」

他續稱,移走雕塑需要一段長時間,這是一件價值不菲的藝術品,經歷 24 年後可能會有點脆弱。因此如非由專家處理,恐怕會對藝術品造成不能彌補的損害。一旦雕塑違反期望地受到損害,大學校方將要承擔索償的風險。

丹麥國會議員、前文化部長 Uffe Elbæk 亦有就國殤之柱面臨移走發聲。他指出,通常移除或催毀雕塑及歷史紀念碑只會在獨裁及原教旨主義社會上發生,但現在明顥也發生在香港。事件清晰反映中國政府如何試圖從大眾記憶中抹走重要的歷史事件,「這是深切的可恥,我希望國際社會為此劃清界線。」
395 views15:57
打开/如何
2021-10-08 13:55:30
【港大要求支聯會下周三前移走「國殤之柱」】

香港大學向支聯會發出律師信,要求支聯會下周三(13 日)下午 5 時前,移走「國殤之柱」,否則被視為放棄。

支聯會提到,香港大學在律師信中提到,將不會考慮支聯會未來就「國殤之柱」提出的任何要求,而香港大學將在認為合適的時間和方式處理「國殤之柱」,不會另行通知。支聯會前常委、清盤人蔡耀昌表示,香港大學要求支聯會在短時間移走「國殤之柱」並不合理。

象徵悼念六四事件的「國殤之柱」,由丹麥雕塑家高志活製作及贈予支聯會,1997 年被移到港大存放,港大學生會全民投票通過永久在港大擺放,每年六四前夕支聯會都會派人到場洗刷。校方早前宣布收回學生會設施,擺放學生會外的國殤之柱去向令人關注。
410 views10:55
打开/如何
2021-10-08 13:37:57 #ALERT 香港大學要求支聯會下周三五時前移走「國殤之柱」 (10/8/18:02)
98 views10:37
打开/如何
2021-10-03 11:05:38
【張翔再獲委任為港大校長 任期至2028年】

【學苑新聞】香港大學校務委員會主席李國章今(10月3日)發電郵公佈香港大學校長張翔的任期將延至2028年。 電郵指,張發起的項目如設立深圳校園等取得重大進展,校委會因而一致(unanimously)決定延續其任期。
張上任前,時任副校長(學術人力資源)區潔芳曾向傳媒表示香港大學需要能夠「幫助我哋跑大陸」的高層成員。張翔於2018年獲委任為港大校長,任內大力推動中國校區的發展,港大北京中心亦於其任內成立。於港大北京中心的開幕儀式上,張稱「1911年港大建校時其初心就是為中國而立」。張日前亦與深圳政府簽署合作備忘錄,計劃於深圳設立校園。
2019年5月,張宣佈加入「香港再出發大聯盟」,但無正面回應港大與大聯盟於未來的關係為何以及張於大聯盟的角色。同年7月,張發聲明譴責7月1日佔領立法會事件,並稱對「暴力事件」感到「痛心」。而於本年5月,張聯同嶺南大學、中文大學、教育大學及理工大學校長發表聲明指「理解訂立國家安全法的必要性」

資料來源: https://www.undergrad.hk/20956
375 views08:05
打开/如何